NVM Nieuws

...

Evaluatie vierde anti-witwasrichtlijn op komst


door NVM op 15//2019, 8:1:15

Minister Hoekstra heeft aangekondigd de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn te gaan evalueren. De wet dient ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. In een brief aan de Kamer beschrijft hij de onderdelen van de evaluatie. De regeldruk en uitvoerbaarheid voor kleine ondernemers is, tot tevredenheid van de NVM, onderdeel van de evaluatie.

Lees meer...
...

Nieuwe makelaars en taxateurs februari 2019


door NVM op 12//2019, 10:51:29

Maandagavond 11 februari 2019 heeft de NVM een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. Zij legden tijdens de be√ędiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom!

Lees meer...
...

Taxeren als waardevol instrument


door NVM op 18//2019, 10:44:18

Taxeren van agrarische bedrijven en gronden gebeurt veelal alleen bij aanvraag van een nieuwe financiering. NVM A&LV-makelaar Gerard Koerhuis van Noord Veluwse Makelaardij uit Heerde ziet een taxatie echter ook als een waardevol instrument om een agrarisch bedrijf regelmatig door te lichten.

Lees meer...
...

Ministerie I&W onderzoekt sanering asbestleiendaken


door NVM op 15//2019, 7:43:15

In de Tweede Kamer is gestemd over een aantal moties inzake asbestsanering, die eerder waren ingediend naar aanleiding van een debat met staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) over externe veiligheid. Een motie van CDA en VVD die de regering oproept om te bekijken welke provinciale subsidieregelingen toegepast kunnen worden op de sanering van asbestleiendaken is overgenomen.

Lees meer...
...

De vraag van de week: onderhandelingen


door NVM op 10//2016, 9:32:19

De NVM ontvangt iedere week veel vragen. Niet alleen van onze leden, maar ook van consumenten die met een NVM-makelaar te maken krijgen.

Lees meer...
...

Sanering en verduurzaming varkenshouderij


door NVM op 18//2019, 11:54:19

Minister Schouten (LNV) beschrijft de voortgang van de sanering en verduurzaming van de varkenshouderij zoals beschreven in het Hoofdlijnenakkoord (HA) van juli 2018.

Lees meer...